תכניט

11/02/2019 07:00 בניית השבוע
11/02/2019 08:00 אימונים
11/02/2019 21:00 בניית האירועים
12/02/2019 08:00 אימונים
13/02/2019 08:00 אימונים
14/02/2019 08:00 אימונים
15/02/2019 08:00 אימונים
16/02/2019 08:00 אימונים
17/02/2019 08:00 אימונים
17/02/2019 20:00 סוף שבוע (דירוג, הפחטה)

טופ בן לאומי (Chengdu)

13/02/2019 17:00:00 סבב 1 יחידים נוער
13/02/2019 17:30:00 סבב 1 יחידים עד 21
14/02/2019 17:00:00 סבב 1 יחידים סניור
14/02/2019 17:15:00 סבב 2 יחידים נוער
14/02/2019 17:45:00 סבב 2 יחידים עד 21
14/02/2019 18:15:00 סבב 1 יחידים גברים
14/02/2019 18:30:00 סבב 2 יחידים סניור
14/02/2019 18:45:00 סבב 3 יחידים נוער
14/02/2019 19:15:00 סבב 3 יחידים עד 21
14/02/2019 19:45:00 סבב 2 יחידים גברים
15/02/2019 10:00:00 סבב 3 יחידים סניור
15/02/2019 10:15:00 סבב 4 יחידים נוער
15/02/2019 10:45:00 סבב 4 יחידים עד 21
15/02/2019 11:15:00 סבב 3 יחידים גברים
15/02/2019 11:30:00 סבב 4 יחידים סניור
15/02/2019 11:45:00 סבב 5 יחידים נוער
15/02/2019 12:15:00 סבב 5 יחידים עד 21
15/02/2019 12:45:00 סבב 4 יחידים גברים
16/02/2019 20:00:00 סבב 5 יחידים סניור
16/02/2019 20:15:00 סבב 6 יחידים נוער
16/02/2019 20:30:00 סבב 6 יחידים עד 21
16/02/2019 20:45:00 סבב 5 יחידים גברים
16/02/2019 21:00:00 סבב 6 יחידים סניור
16/02/2019 21:15:00 סבב 7 יחידים נוער
16/02/2019 21:30:00 סבב 7 יחידים עד 21
16/02/2019 21:45:00 סבב 6 יחידים גברים
17/02/2019 10:00:00 סבב 7 יחידים סניור
17/02/2019 10:15:00 סבב 8 יחידים נוער
17/02/2019 10:30:00 סבב 8 יחידים עד 21
17/02/2019 10:45:00 סבב 7 יחידים גברים
17/02/2019 14:00:00 סבב 8 יחידים סניור
17/02/2019 14:15:00 סבב 9 יחידים נוער
17/02/2019 14:30:00 סבב 9 יחידים עד 21
17/02/2019 14:45:00 סבב 8 יחידים גברים

תחרות פתוחה לנוער (Belgrade)

14/02/2019 17:00:00 סבב 1 יחידים עד 21 >24
14/02/2019 17:30:00 סבב 2 יחידים עד 21 >24
15/02/2019 10:00:00 סבב 3 יחידים עד 21 >24
15/02/2019 10:30:00 סבב 1 זוגות עד 21 >24
15/02/2019 10:50:00 סבב 1 יחידים נוער >24
15/02/2019 11:00:00 סבב 4 יחידים עד 21 >24
16/02/2019 20:00:00 סבב 2 זוגות עד 21 >24
16/02/2019 20:10:00 סבב 2 יחידים נוער >24
16/02/2019 20:20:00 סבב 5 יחידים עד 21 >24
16/02/2019 20:30:00 סבב 3 זוגות עד 21 >24
16/02/2019 20:40:00 סבב 3 יחידים נוער >24
16/02/2019 20:50:00 סבב 6 יחידים עד 21 >24
17/02/2019 10:00:00 סבב 4 זוגות עד 21 >24
17/02/2019 10:10:00 סבב 4 יחידים נוער >24
17/02/2019 10:20:00 סבב 7 יחידים עד 21 >24
17/02/2019 14:00:00 סבב 5 זוגות עד 21 >24
17/02/2019 14:10:00 סבב 5 יחידים נוער >24
17/02/2019 14:20:00 סבב 8 יחידים עד 21 >24

תחרות בן לאומי (Helsinki)

13/02/2019 17:00:00 סבב 1 יחידים גברים >350
13/02/2019 17:30:00 סבב 1 יחידים גברים >140
13/02/2019 18:10:00 סבב 1 יחידים גברים >12
13/02/2019 18:50:00 סבב 2 יחידים גברים >350
13/02/2019 19:20:00 סבב 2 יחידים גברים >140
13/02/2019 20:00:00 סבב 2 יחידים גברים >12
14/02/2019 17:00:00 סבב 1 זוגות גברים >12
14/02/2019 18:50:00 סבב 3 יחידים גברים >350
14/02/2019 19:20:00 סבב 3 יחידים גברים >140
14/02/2019 20:00:00 סבב 1 יחידים סניור >12
14/02/2019 20:10:00 סבב 3 יחידים גברים >12
14/02/2019 20:50:00 סבב 2 זוגות גברים >12
14/02/2019 21:50:00 סבב 4 יחידים גברים >350
14/02/2019 22:50:00 סבב 4 יחידים גברים >140
14/02/2019 23:50:00 סבב 2 יחידים סניור >12
15/02/2019 00:00:00 סבב 4 יחידים גברים >12
15/02/2019 10:00:00 סבב 3 זוגות גברים >12
15/02/2019 10:30:00 סבב 5 יחידים גברים >350
15/02/2019 11:00:00 סבב 5 יחידים גברים >140
15/02/2019 11:30:00 סבב 3 יחידים סניור >12
15/02/2019 11:40:00 סבב 5 יחידים גברים >12
15/02/2019 12:10:00 סבב 4 זוגות גברים >12
15/02/2019 12:30:00 סבב 6 יחידים גברים >350
15/02/2019 12:50:00 סבב 6 יחידים גברים >140
15/02/2019 13:10:00 סבב 4 יחידים סניור >12
15/02/2019 13:30:00 סבב 6 יחידים גברים >12
16/02/2019 20:00:00 סבב 5 זוגות גברים >12
16/02/2019 20:10:00 סבב 7 יחידים גברים >350
16/02/2019 20:20:00 סבב 7 יחידים גברים >140
16/02/2019 20:30:00 סבב 5 יחידים סניור >12
16/02/2019 20:40:00 סבב 7 יחידים גברים >12
16/02/2019 20:50:00 סבב 6 זוגות גברים >12
16/02/2019 21:00:00 סבב 8 יחידים גברים >350
16/02/2019 21:10:00 סבב 8 יחידים גברים >140
16/02/2019 21:20:00 סבב 6 יחידים סניור >12
16/02/2019 21:30:00 סבב 8 יחידים גברים >12
17/02/2019 10:00:00 סבב 7 זוגות גברים >12
17/02/2019 10:10:00 סבב 9 יחידים גברים >350
17/02/2019 10:20:00 סבב 9 יחידים גברים >140
17/02/2019 10:30:00 סבב 7 יחידים סניור >12
17/02/2019 10:40:00 סבב 9 יחידים גברים >12
17/02/2019 14:00:00 סבב 8 זוגות גברים >12
17/02/2019 14:10:00 סבב 10 יחידים גברים >350
17/02/2019 14:20:00 סבב 10 יחידים גברים >140
17/02/2019 14:30:00 סבב 8 יחידים סניור >12
17/02/2019 14:40:00 סבב 10 יחידים גברים >12
כללי
1 Mitsi Iouliana Niki
2 Arroyo Rodrigo
3 Loki Blade
4 ARBUCKLE Rosa
5 WOJTEK
דירוג שלם
סניור
1 Chrzanowski Para
2 Kopanski Para
3 Okulicki Para
4 Alfaro Eloy
5 Sokolnicki Para
דירוג שלם
עד 21
1 Leopold Carotte
2 Leopold Brindille
3 Jine Billy
4 Leopold Ricochet
5 MARCELUS Glen Marvin
דירוג שלם
נוער
1 Olsen Mathias
2 Nilsen Elias
3 Pettersen Sebastian
4 Nazca Maya
5 Sheriff
דירוג שלם
Boite de tuto
© Copyright 2014-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com