תכניט

15/10/2018 07:00 בניית השבוע
15/10/2018 08:00 אימונים
15/10/2018 21:00 בניית האירועים
16/10/2018 08:00 אימונים
17/10/2018 08:00 אימונים
18/10/2018 08:00 אימונים
19/10/2018 08:00 אימונים
20/10/2018 08:00 אימונים
21/10/2018 08:00 אימונים
21/10/2018 20:00 סוף שבוע (דירוג, הפחטה)

תחרות פתוחה (Las Vegas)

17/10/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים גברים >350
17/10/2018 17:40:00 סבב 1 יחידים גברים >120
17/10/2018 19:30:00 סבב 2 יחידים גברים >350
17/10/2018 20:10:00 סבב 2 יחידים גברים >120
18/10/2018 17:00:00 סבב 3 יחידים גברים >350
18/10/2018 17:40:00 סבב 3 יחידים גברים >120
18/10/2018 19:30:00 סבב 1 זוגות גברים >120
18/10/2018 20:50:00 סבב 4 יחידים גברים >350
18/10/2018 22:10:00 סבב 4 יחידים גברים >120
19/10/2018 10:00:00 סבב 2 זוגות גברים >120
19/10/2018 10:40:00 סבב 5 יחידים גברים >350
19/10/2018 11:20:00 סבב 5 יחידים גברים >120
19/10/2018 12:00:00 סבב 3 זוגות גברים >120
19/10/2018 12:20:00 סבב 6 יחידים גברים >350
19/10/2018 12:40:00 סבב 6 יחידים גברים >120
20/10/2018 20:00:00 סבב 4 זוגות גברים >120
20/10/2018 20:10:00 סבב 7 יחידים גברים >350
20/10/2018 20:20:00 סבב 7 יחידים גברים >120
20/10/2018 20:30:00 סבב 5 זוגות גברים >120
20/10/2018 20:40:00 סבב 8 יחידים גברים >350
20/10/2018 20:50:00 סבב 8 יחידים גברים >120
21/10/2018 10:00:00 סבב 6 זוגות גברים >120
21/10/2018 10:10:00 סבב 9 יחידים גברים >350
21/10/2018 10:20:00 סבב 9 יחידים גברים >120
21/10/2018 14:00:00 סבב 7 זוגות גברים >120
21/10/2018 14:10:00 סבב 10 יחידים גברים >350
21/10/2018 14:20:00 סבב 10 יחידים גברים >120

פרו טור (Incheon)

17/10/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים עד 21
17/10/2018 17:45:00 סבב 2 יחידים עד 21
17/10/2018 18:30:00 סבב 1 יחידים גברים
18/10/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים נוער
18/10/2018 17:20:00 סבב 3 יחידים עד 21
18/10/2018 18:05:00 סבב 2 יחידים גברים
18/10/2018 18:35:00 סבב 2 יחידים נוער
18/10/2018 18:55:00 סבב 4 יחידים עד 21
18/10/2018 19:55:00 סבב 3 יחידים גברים
19/10/2018 10:00:00 סבב 1 זוגות עד 21
19/10/2018 10:20:00 סבב 1 זוגות גברים
19/10/2018 10:40:00 סבב 3 יחידים נוער
19/10/2018 11:00:00 סבב 5 יחידים עד 21
19/10/2018 11:30:00 סבב 4 יחידים גברים
19/10/2018 12:00:00 סבב 1 זוגות נוער
19/10/2018 12:10:00 סבב 2 זוגות עד 21
19/10/2018 12:20:00 סבב 2 זוגות גברים
19/10/2018 12:30:00 סבב 1 יחידים סניור
19/10/2018 12:40:00 סבב 4 יחידים נוער
19/10/2018 12:50:00 סבב 6 יחידים עד 21
19/10/2018 13:05:00 סבב 5 יחידים גברים
20/10/2018 20:00:00 סבב 1 זוגות סניור
20/10/2018 20:10:00 סבב 2 זוגות נוער
20/10/2018 20:20:00 סבב 3 זוגות עד 21
20/10/2018 20:30:00 סבב 3 זוגות גברים
20/10/2018 20:40:00 סבב 2 יחידים סניור
20/10/2018 20:50:00 סבב 5 יחידים נוער
20/10/2018 21:00:00 סבב 7 יחידים עד 21
20/10/2018 21:15:00 סבב 6 יחידים גברים
20/10/2018 21:30:00 סבב 2 זוגות סניור
20/10/2018 21:40:00 סבב 3 זוגות נוער
20/10/2018 21:50:00 סבב 4 זוגות עד 21
20/10/2018 22:00:00 סבב 4 זוגות גברים
20/10/2018 22:10:00 סבב 3 יחידים סניור
20/10/2018 22:20:00 סבב 6 יחידים נוער
20/10/2018 22:30:00 סבב 8 יחידים עד 21
20/10/2018 22:45:00 סבב 7 יחידים גברים
21/10/2018 10:00:00 סבב 3 זוגות סניור
21/10/2018 10:10:00 סבב 4 זוגות נוער
21/10/2018 10:20:00 סבב 5 זוגות עד 21
21/10/2018 10:30:00 סבב 5 זוגות גברים
21/10/2018 10:40:00 סבב 4 יחידים סניור
21/10/2018 10:50:00 סבב 7 יחידים נוער
21/10/2018 11:00:00 סבב 9 יחידים עד 21
21/10/2018 11:15:00 סבב 8 יחידים גברים
21/10/2018 14:00:00 סבב 4 זוגות סניור
21/10/2018 14:10:00 סבב 5 זוגות נוער
21/10/2018 14:20:00 סבב 6 זוגות עד 21
21/10/2018 14:30:00 סבב 6 זוגות גברים
21/10/2018 14:40:00 סבב 5 יחידים סניור
21/10/2018 14:50:00 סבב 8 יחידים נוער
21/10/2018 15:00:00 סבב 10 יחידים עד 21
21/10/2018 15:15:00 סבב 9 יחידים גברים
כללי
1 Mitsi Iouliana Niki
2 Loki Blade
3 Dionysos
4 Arroyo Rodrigo
5 SENSAR Cenza
דירוג שלם
סניור
1 Chrzanowski Para
2 leopoldd zoe
3 Batista Angel
4 Chlapowski Para
5 Miletic Mia
דירוג שלם
עד 21
1 Keass Craig
2 Maximus
3 Bolívar Antonio José
4 che guevara ernesto
5 De Bonaventure Jean-Augustin
דירוג שלם
נוער
1 KOMA Hamé
2 KAPELLSON Glen
3 Nazca Tom
4 Nazca Jules
5 KALASH Ekoué
דירוג שלם
Boite de tuto
© Copyright 2014-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com