תכניט

20/11/2017 07:00 בניית השבוע
20/11/2017 08:00 אימונים
20/11/2017 21:00 בניית האירועים
21/11/2017 08:00 אימונים
22/11/2017 08:00 אימונים
23/11/2017 08:00 אימונים
24/11/2017 08:00 אימונים
25/11/2017 08:00 אימונים
26/11/2017 08:00 אימונים
26/11/2017 20:00 סוף שבוע (דירוג, הפחטה)

טופ בן לאומי (Luxembourg)

22/11/2017 17:00:00 סבב 1 יחידים נוער
22/11/2017 17:30:00 סבב 1 יחידים עד 21
23/11/2017 17:00:00 סבב 1 יחידים סניור
23/11/2017 17:15:00 סבב 2 יחידים נוער
23/11/2017 17:45:00 סבב 2 יחידים עד 21
23/11/2017 18:15:00 סבב 1 יחידים גברים
23/11/2017 18:30:00 סבב 2 יחידים סניור
23/11/2017 18:45:00 סבב 3 יחידים נוער
23/11/2017 19:15:00 סבב 3 יחידים עד 21
23/11/2017 19:45:00 סבב 2 יחידים גברים
24/11/2017 10:00:00 סבב 3 יחידים סניור
24/11/2017 10:15:00 סבב 4 יחידים נוער
24/11/2017 10:45:00 סבב 4 יחידים עד 21
24/11/2017 11:15:00 סבב 3 יחידים גברים
24/11/2017 11:30:00 סבב 4 יחידים סניור
24/11/2017 11:45:00 סבב 5 יחידים נוער
24/11/2017 12:15:00 סבב 5 יחידים עד 21
24/11/2017 12:45:00 סבב 4 יחידים גברים
25/11/2017 20:00:00 סבב 5 יחידים סניור
25/11/2017 20:15:00 סבב 6 יחידים נוער
25/11/2017 20:30:00 סבב 6 יחידים עד 21
25/11/2017 20:45:00 סבב 5 יחידים גברים
25/11/2017 21:00:00 סבב 6 יחידים סניור
25/11/2017 21:15:00 סבב 7 יחידים נוער
25/11/2017 21:30:00 סבב 7 יחידים עד 21
25/11/2017 21:45:00 סבב 6 יחידים גברים
26/11/2017 10:00:00 סבב 7 יחידים סניור
26/11/2017 10:15:00 סבב 8 יחידים נוער
26/11/2017 10:30:00 סבב 8 יחידים עד 21
26/11/2017 10:45:00 סבב 7 יחידים גברים
26/11/2017 14:00:00 סבב 8 יחידים סניור
26/11/2017 14:15:00 סבב 9 יחידים נוער
26/11/2017 14:30:00 סבב 9 יחידים עד 21
26/11/2017 14:45:00 סבב 8 יחידים גברים

תחרות פתוחה לנוער (Hodonin)

22/11/2017 17:00:00 סבב 1 יחידים עד 21 >24
23/11/2017 17:00:00 סבב 2 יחידים עד 21 >24
23/11/2017 17:40:00 סבב 1 יחידים נוער >24
23/11/2017 17:50:00 סבב 3 יחידים עד 21 >24
24/11/2017 10:00:00 סבב 1 זוגות עד 21 >24
24/11/2017 10:30:00 סבב 2 יחידים נוער >24
24/11/2017 10:40:00 סבב 4 יחידים עד 21 >24
24/11/2017 11:10:00 סבב 2 זוגות עד 21 >24
24/11/2017 11:30:00 סבב 3 יחידים נוער >24
24/11/2017 11:40:00 סבב 5 יחידים עד 21 >24
25/11/2017 20:00:00 סבב 3 זוגות עד 21 >24
25/11/2017 20:10:00 סבב 4 יחידים נוער >24
25/11/2017 20:20:00 סבב 6 יחידים עד 21 >24
25/11/2017 20:30:00 סבב 4 זוגות עד 21 >24
25/11/2017 20:40:00 סבב 5 יחידים נוער >24
25/11/2017 20:50:00 סבב 7 יחידים עד 21 >24
26/11/2017 10:00:00 סבב 5 זוגות עד 21 >24
26/11/2017 10:10:00 סבב 6 יחידים נוער >24
26/11/2017 10:20:00 סבב 8 יחידים עד 21 >24
26/11/2017 14:00:00 סבב 6 זוגות עד 21 >24
26/11/2017 14:10:00 סבב 7 יחידים נוער >24
26/11/2017 14:20:00 סבב 9 יחידים עד 21 >24

תחרות בן לאומי (Helsinki)

22/11/2017 17:00:00 סבב 1 יחידים גברים >350
22/11/2017 17:30:00 סבב 1 יחידים גברים >150
22/11/2017 19:10:00 סבב 1 יחידים גברים >12
22/11/2017 19:40:00 סבב 2 יחידים גברים >350
22/11/2017 20:10:00 סבב 2 יחידים גברים >150
22/11/2017 21:50:00 סבב 2 יחידים גברים >12
23/11/2017 17:00:00 סבב 1 זוגות גברים >12
23/11/2017 18:50:00 סבב 3 יחידים גברים >350
23/11/2017 19:20:00 סבב 3 יחידים גברים >150
23/11/2017 21:00:00 סבב 3 יחידים גברים >12
23/11/2017 21:30:00 סבב 2 זוגות גברים >12
23/11/2017 22:30:00 סבב 4 יחידים גברים >350
23/11/2017 23:30:00 סבב 4 יחידים גברים >150
24/11/2017 00:30:00 סבב 1 יחידים סניור >12
24/11/2017 00:40:00 סבב 4 יחידים גברים >12
24/11/2017 10:00:00 סבב 3 זוגות גברים >12
24/11/2017 10:30:00 סבב 5 יחידים גברים >350
24/11/2017 11:00:00 סבב 5 יחידים גברים >150
24/11/2017 11:30:00 סבב 2 יחידים סניור >12
24/11/2017 11:40:00 סבב 5 יחידים גברים >12
24/11/2017 12:10:00 סבב 4 זוגות גברים >12
24/11/2017 12:30:00 סבב 6 יחידים גברים >350
24/11/2017 12:50:00 סבב 6 יחידים גברים >150
24/11/2017 13:10:00 סבב 3 יחידים סניור >12
24/11/2017 13:20:00 סבב 6 יחידים גברים >12
25/11/2017 20:00:00 סבב 5 זוגות גברים >12
25/11/2017 20:10:00 סבב 7 יחידים גברים >350
25/11/2017 20:20:00 סבב 7 יחידים גברים >150
25/11/2017 20:30:00 סבב 4 יחידים סניור >12
25/11/2017 20:40:00 סבב 7 יחידים גברים >12
25/11/2017 20:50:00 סבב 6 זוגות גברים >12
25/11/2017 21:00:00 סבב 8 יחידים גברים >350
25/11/2017 21:10:00 סבב 8 יחידים גברים >150
25/11/2017 21:20:00 סבב 5 יחידים סניור >12
25/11/2017 21:30:00 סבב 8 יחידים גברים >12
26/11/2017 10:00:00 סבב 7 זוגות גברים >12
26/11/2017 10:10:00 סבב 9 יחידים גברים >350
26/11/2017 10:20:00 סבב 9 יחידים גברים >150
26/11/2017 10:30:00 סבב 6 יחידים סניור >12
26/11/2017 10:40:00 סבב 9 יחידים גברים >12
26/11/2017 14:00:00 סבב 8 זוגות גברים >12
26/11/2017 14:10:00 סבב 10 יחידים גברים >350
26/11/2017 14:20:00 סבב 10 יחידים גברים >150
26/11/2017 14:30:00 סבב 7 יחידים סניור >12
26/11/2017 14:40:00 סבב 10 יחידים גברים >12
כללי
1 Jingsong Para
2 Pudzianowski Para
3 Podzianowski Para
4 BEATS KOSTIA
5 Galili Gal
דירוג שלם
סניור
1 Kopanski Para
2 Poniatowski Para
3 Okulicki Para
4 GEORJINHO Léandro
5 BOISVERT Evan
דירוג שלם
עד 21
1 Keass Randy
2 Totov Jakub
3 Prolactine
4 Leopold Martin
5 Noradrenaline
דירוג שלם
נוער
1 Van Djik Will
2 Tsing Tao
3 Boumi Alfred
4 Koning Kiana
5 Matthys Tim
דירוג שלם
Boite de tuto
© Copyright 2014-2017 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com