תכניט

10/12/2018 07:00 בניית השבוע
10/12/2018 08:00 אימונים
10/12/2018 21:00 בניית האירועים
11/12/2018 08:00 אימונים
12/12/2018 08:00 אימונים
13/12/2018 08:00 אימונים
14/12/2018 08:00 אימונים
15/12/2018 08:00 אימונים
16/12/2018 08:00 אימונים
16/12/2018 20:00 סוף שבוע (דירוג, הפחטה)

פרו טור (Hong Kong)

12/12/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים עד 21
12/12/2018 17:30:00 סבב 1 יחידים גברים
13/12/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים נוער
13/12/2018 17:20:00 סבב 2 יחידים עד 21
13/12/2018 17:50:00 סבב 2 יחידים גברים
13/12/2018 18:20:00 סבב 2 יחידים נוער
13/12/2018 18:40:00 סבב 3 יחידים עד 21
13/12/2018 19:10:00 סבב 3 יחידים גברים
14/12/2018 10:00:00 סבב 1 זוגות עד 21
14/12/2018 10:20:00 סבב 1 זוגות גברים
14/12/2018 10:40:00 סבב 3 יחידים נוער
14/12/2018 11:00:00 סבב 4 יחידים עד 21
14/12/2018 11:30:00 סבב 4 יחידים גברים
14/12/2018 12:00:00 סבב 2 זוגות עד 21
14/12/2018 12:10:00 סבב 2 זוגות גברים
14/12/2018 12:20:00 סבב 1 יחידים סניור
14/12/2018 12:30:00 סבב 4 יחידים נוער
14/12/2018 12:40:00 סבב 5 יחידים עד 21
14/12/2018 12:55:00 סבב 5 יחידים גברים
15/12/2018 20:00:00 סבב 1 זוגות סניור
15/12/2018 20:10:00 סבב 1 זוגות נוער
15/12/2018 20:20:00 סבב 3 זוגות עד 21
15/12/2018 20:30:00 סבב 3 זוגות גברים
15/12/2018 20:40:00 סבב 2 יחידים סניור
15/12/2018 20:50:00 סבב 5 יחידים נוער
15/12/2018 21:00:00 סבב 6 יחידים עד 21
15/12/2018 21:15:00 סבב 6 יחידים גברים
15/12/2018 21:30:00 סבב 2 זוגות סניור
15/12/2018 21:40:00 סבב 2 זוגות נוער
15/12/2018 21:50:00 סבב 4 זוגות עד 21
15/12/2018 22:00:00 סבב 4 זוגות גברים
15/12/2018 22:10:00 סבב 3 יחידים סניור
15/12/2018 22:20:00 סבב 6 יחידים נוער
15/12/2018 22:30:00 סבב 7 יחידים עד 21
15/12/2018 22:45:00 סבב 7 יחידים גברים
16/12/2018 10:00:00 סבב 3 זוגות סניור
16/12/2018 10:10:00 סבב 3 זוגות נוער
16/12/2018 10:20:00 סבב 5 זוגות עד 21
16/12/2018 10:30:00 סבב 5 זוגות גברים
16/12/2018 10:40:00 סבב 4 יחידים סניור
16/12/2018 10:50:00 סבב 7 יחידים נוער
16/12/2018 11:00:00 סבב 8 יחידים עד 21
16/12/2018 11:15:00 סבב 8 יחידים גברים
16/12/2018 14:00:00 סבב 4 זוגות סניור
16/12/2018 14:10:00 סבב 4 זוגות נוער
16/12/2018 14:20:00 סבב 6 זוגות עד 21
16/12/2018 14:30:00 סבב 6 זוגות גברים
16/12/2018 14:40:00 סבב 5 יחידים סניור
16/12/2018 14:50:00 סבב 8 יחידים נוער
16/12/2018 15:00:00 סבב 9 יחידים עד 21
16/12/2018 15:15:00 סבב 9 יחידים גברים

תחרות פתוחה (Zagreb)

12/12/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים גברים >120
12/12/2018 18:50:00 סבב 1 יחידים גברים >350
12/12/2018 19:50:00 סבב 2 יחידים גברים >120
13/12/2018 17:00:00 סבב 2 יחידים גברים >350
13/12/2018 18:00:00 סבב 3 יחידים גברים >120
13/12/2018 19:50:00 סבב 1 זוגות גברים >120
13/12/2018 21:10:00 סבב 3 יחידים גברים >350
13/12/2018 22:10:00 סבב 4 יחידים גברים >120
14/12/2018 10:00:00 סבב 2 זוגות גברים >120
14/12/2018 10:40:00 סבב 4 יחידים גברים >350
14/12/2018 11:20:00 סבב 5 יחידים גברים >120
14/12/2018 12:00:00 סבב 3 זוגות גברים >120
14/12/2018 12:20:00 סבב 5 יחידים גברים >350
14/12/2018 12:40:00 סבב 6 יחידים גברים >120
15/12/2018 20:00:00 סבב 4 זוגות גברים >120
15/12/2018 20:10:00 סבב 6 יחידים גברים >350
15/12/2018 20:20:00 סבב 7 יחידים גברים >120
15/12/2018 20:30:00 סבב 5 זוגות גברים >120
15/12/2018 20:40:00 סבב 7 יחידים גברים >350
15/12/2018 20:50:00 סבב 8 יחידים גברים >120
16/12/2018 10:00:00 סבב 6 זוגות גברים >120
16/12/2018 10:10:00 סבב 8 יחידים גברים >350
16/12/2018 10:20:00 סבב 9 יחידים גברים >120
16/12/2018 14:00:00 סבב 7 זוגות גברים >120
16/12/2018 14:10:00 סבב 9 יחידים גברים >350
16/12/2018 14:20:00 סבב 10 יחידים גברים >120
כללי
1 Mitsi Iouliana Niki
2 Arroyo Rodrigo
3 Loki Blade
4 Escobar Para
5 SENSAR Cenza
דירוג שלם
סניור
1 Chrzanowski Para
2 Chlapowski Para
3 Miletic Mia
4 Chlopicki Para
5 Okulicki Para
דירוג שלם
עד 21
1 Leopold Brindille
2 Harimoto Tomokazu
3 Jine Billy
4 Leopold Carotte
5 Little Dewey
דירוג שלם
נוער
1 mama mia
2 Moreno Juan
3 Abdelkhafir
4 Franklin Benjamin Miles
5 SALAH Mo
דירוג שלם
Canale b. 2 4 - 7 2 Rg spo .
Boite de tuto
© Copyright 2014-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com