תכניט

19/02/2018 07:00 בניית השבוע
19/02/2018 08:00 אימונים
19/02/2018 21:00 בניית האירועים
20/02/2018 08:00 אימונים
21/02/2018 08:00 אימונים
22/02/2018 08:00 אימונים
23/02/2018 08:00 אימונים
24/02/2018 08:00 אימונים
25/02/2018 08:00 אימונים
25/02/2018 20:00 סוף שבוע (דירוג, הפחטה)

פרו טור (Gold Coast)

21/02/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים עד 21
21/02/2018 18:00:00 סבב 1 יחידים גברים
22/02/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים נוער
22/02/2018 17:20:00 סבב 2 יחידים עד 21
22/02/2018 18:20:00 סבב 2 יחידים גברים
22/02/2018 18:50:00 סבב 1 זוגות עד 21
22/02/2018 19:30:00 סבב 2 יחידים נוער
22/02/2018 19:50:00 סבב 3 יחידים עד 21
22/02/2018 20:50:00 סבב 3 יחידים גברים
23/02/2018 10:00:00 סבב 2 זוגות עד 21
23/02/2018 10:20:00 סבב 1 זוגות גברים
23/02/2018 10:40:00 סבב 3 יחידים נוער
23/02/2018 11:00:00 סבב 4 יחידים עד 21
23/02/2018 11:30:00 סבב 4 יחידים גברים
23/02/2018 12:00:00 סבב 1 זוגות נוער
23/02/2018 12:10:00 סבב 3 זוגות עד 21
23/02/2018 12:20:00 סבב 2 זוגות גברים
23/02/2018 12:30:00 סבב 1 יחידים סניור
23/02/2018 12:40:00 סבב 4 יחידים נוער
23/02/2018 12:50:00 סבב 5 יחידים עד 21
23/02/2018 13:05:00 סבב 5 יחידים גברים
24/02/2018 20:00:00 סבב 1 זוגות סניור
24/02/2018 20:10:00 סבב 2 זוגות נוער
24/02/2018 20:20:00 סבב 4 זוגות עד 21
24/02/2018 20:30:00 סבב 3 זוגות גברים
24/02/2018 20:40:00 סבב 2 יחידים סניור
24/02/2018 20:50:00 סבב 5 יחידים נוער
24/02/2018 21:00:00 סבב 6 יחידים עד 21
24/02/2018 21:15:00 סבב 6 יחידים גברים
24/02/2018 21:30:00 סבב 2 זוגות סניור
24/02/2018 21:40:00 סבב 3 זוגות נוער
24/02/2018 21:50:00 סבב 5 זוגות עד 21
24/02/2018 22:00:00 סבב 4 זוגות גברים
24/02/2018 22:10:00 סבב 3 יחידים סניור
24/02/2018 22:20:00 סבב 6 יחידים נוער
24/02/2018 22:30:00 סבב 7 יחידים עד 21
24/02/2018 22:45:00 סבב 7 יחידים גברים
25/02/2018 10:00:00 סבב 3 זוגות סניור
25/02/2018 10:10:00 סבב 4 זוגות נוער
25/02/2018 10:20:00 סבב 6 זוגות עד 21
25/02/2018 10:30:00 סבב 5 זוגות גברים
25/02/2018 10:40:00 סבב 4 יחידים סניור
25/02/2018 10:50:00 סבב 7 יחידים נוער
25/02/2018 11:00:00 סבב 8 יחידים עד 21
25/02/2018 11:15:00 סבב 8 יחידים גברים
25/02/2018 14:00:00 סבב 4 זוגות סניור
25/02/2018 14:10:00 סבב 5 זוגות נוער
25/02/2018 14:20:00 סבב 7 זוגות עד 21
25/02/2018 14:30:00 סבב 6 זוגות גברים
25/02/2018 14:40:00 סבב 5 יחידים סניור
25/02/2018 14:50:00 סבב 8 יחידים נוער
25/02/2018 15:00:00 סבב 9 יחידים עד 21
25/02/2018 15:15:00 סבב 9 יחידים גברים

תחרות בן לאומי (Lagos)

21/02/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים גברים >400
21/02/2018 17:40:00 סבב 1 יחידים גברים >120
21/02/2018 19:40:00 סבב 2 יחידים גברים >400
21/02/2018 20:20:00 סבב 2 יחידים גברים >120
22/02/2018 17:00:00 סבב 1 זוגות גברים >120
22/02/2018 19:40:00 סבב 3 יחידים גברים >400
22/02/2018 20:20:00 סבב 3 יחידים גברים >120
22/02/2018 22:20:00 סבב 2 זוגות גברים >120
22/02/2018 23:40:00 סבב 4 יחידים גברים >400
23/02/2018 01:00:00 סבב 4 יחידים גברים >120
23/02/2018 10:00:00 סבב 3 זוגות גברים >120
23/02/2018 10:40:00 סבב 5 יחידים גברים >400
23/02/2018 11:20:00 סבב 5 יחידים גברים >120
23/02/2018 12:00:00 סבב 4 זוגות גברים >120
23/02/2018 12:20:00 סבב 6 יחידים גברים >400
23/02/2018 12:40:00 סבב 6 יחידים גברים >120
24/02/2018 20:00:00 סבב 5 זוגות גברים >120
24/02/2018 20:10:00 סבב 7 יחידים גברים >400
24/02/2018 20:20:00 סבב 7 יחידים גברים >120
24/02/2018 20:30:00 סבב 6 זוגות גברים >120
24/02/2018 20:40:00 סבב 8 יחידים גברים >400
24/02/2018 20:50:00 סבב 8 יחידים גברים >120
25/02/2018 10:00:00 סבב 7 זוגות גברים >120
25/02/2018 10:10:00 סבב 9 יחידים גברים >400
25/02/2018 10:20:00 סבב 9 יחידים גברים >120
25/02/2018 14:00:00 סבב 8 זוגות גברים >120
25/02/2018 14:10:00 סבב 10 יחידים גברים >400
25/02/2018 14:20:00 סבב 10 יחידים גברים >120
כללי
1 BEATS KOSTIA
2 Jingsong Para
3 Escobar Para
4 Pudzianowski Para
5 Maze Ari
דירוג שלם
סניור
1 Kopanski Para
2 Chlopicki Para
3 Chlapowski Para
4 Okulicki Para
5 GEORJINHO Léandro
דירוג שלם
עד 21
1 Zeplinski
2 HEATH Phil
3 Morgan Aste
4 Isson Möl
5 Keass Timmy
דירוג שלם
נוער
1 Keass Craig
2 Bacane Sarr
3 Keass Clyde
4 Schindler Oskar
5 Amaru Tupac
דירוג שלם
Schlag N. 1 6 - 9 1 Petit D.
Ilijev F. 0 7 - 10 2 Pa tan E.
Junior S. 1 2 - 1 1 Chow M.
Nonore r. 1 5 - 7 1 Bouder S.
Jow E. 1 8 - 10 1 Kaniel N.
Applew H. 3 11 - 5 0 Totov J.
Stark J. 0 5 - 11 3 Arti J.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com