תכניט

18/06/2018 02:00
18/06/2018 07:00 בניית השבוע
18/06/2018 08:00 אימונים
18/06/2018 21:00 בניית האירועים
19/06/2018 08:00 אימונים
20/06/2018 08:00 אימונים
21/06/2018 08:00 אימונים
22/06/2018 08:00 אימונים
23/06/2018 08:00 אימונים
24/06/2018 08:00 אימונים
24/06/2018 20:00 סוף שבוע (דירוג, הפחטה)

תחרות פתוחה (Doha)

20/06/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים גברים >48
20/06/2018 17:20:00 סבב 1 יחידים גברים
21/06/2018 17:00:00 סבב 2 יחידים גברים >48
21/06/2018 17:20:00 סבב 2 יחידים גברים
21/06/2018 17:40:00 סבב 3 יחידים גברים >48
21/06/2018 18:00:00 סבב 3 יחידים גברים
22/06/2018 10:00:00 סבב 1 זוגות גברים
22/06/2018 10:30:00 סבב 4 יחידים גברים >48
22/06/2018 10:50:00 סבב 4 יחידים גברים
22/06/2018 11:10:00 סבב 2 זוגות גברים
22/06/2018 11:30:00 סבב 1 יחידים סניור
22/06/2018 11:50:00 סבב 5 יחידים גברים >48
22/06/2018 12:10:00 סבב 5 יחידים גברים
23/06/2018 20:00:00 סבב 1 זוגות סניור
23/06/2018 20:10:00 סבב 3 זוגות גברים
23/06/2018 20:20:00 סבב 2 יחידים סניור
23/06/2018 20:30:00 סבב 6 יחידים גברים >48
23/06/2018 20:40:00 סבב 6 יחידים גברים
23/06/2018 20:50:00 סבב 2 זוגות סניור
23/06/2018 21:00:00 סבב 4 זוגות גברים
23/06/2018 21:10:00 סבב 3 יחידים סניור
23/06/2018 21:20:00 סבב 7 יחידים גברים >48
23/06/2018 21:30:00 סבב 7 יחידים גברים
24/06/2018 10:00:00 סבב 3 זוגות סניור
24/06/2018 10:10:00 סבב 5 זוגות גברים
24/06/2018 10:20:00 סבב 4 יחידים סניור
24/06/2018 10:30:00 סבב 8 יחידים גברים >48
24/06/2018 10:40:00 סבב 8 יחידים גברים
24/06/2018 14:00:00 סבב 4 זוגות סניור
24/06/2018 14:10:00 סבב 6 זוגות גברים
24/06/2018 14:20:00 סבב 5 יחידים סניור
24/06/2018 14:30:00 סבב 9 יחידים גברים >48
24/06/2018 14:40:00 סבב 9 יחידים גברים

תחרות פתוחה לנוער (Abidjan)

20/06/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים עד 21
20/06/2018 18:10:00 סבב 2 יחידים עד 21
21/06/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים נוער
21/06/2018 17:30:00 סבב 3 יחידים עד 21
21/06/2018 18:40:00 סבב 1 זוגות עד 21
21/06/2018 19:40:00 סבב 2 יחידים נוער
21/06/2018 20:10:00 סבב 4 יחידים עד 21
22/06/2018 10:00:00 סבב 2 זוגות עד 21
22/06/2018 10:30:00 סבב 3 יחידים נוער
22/06/2018 11:00:00 סבב 5 יחידים עד 21
22/06/2018 11:30:00 סבב 1 זוגות נוער
22/06/2018 11:50:00 סבב 3 זוגות עד 21
22/06/2018 12:10:00 סבב 4 יחידים נוער
22/06/2018 12:30:00 סבב 6 יחידים עד 21
23/06/2018 20:00:00 סבב 2 זוגות נוער
23/06/2018 20:10:00 סבב 4 זוגות עד 21
23/06/2018 20:20:00 סבב 5 יחידים נוער
23/06/2018 20:30:00 סבב 7 יחידים עד 21
23/06/2018 20:40:00 סבב 3 זוגות נוער
23/06/2018 20:50:00 סבב 5 זוגות עד 21
23/06/2018 21:00:00 סבב 6 יחידים נוער
23/06/2018 21:10:00 סבב 8 יחידים עד 21
24/06/2018 10:00:00 סבב 4 זוגות נוער
24/06/2018 10:10:00 סבב 6 זוגות עד 21
24/06/2018 10:20:00 סבב 7 יחידים נוער
24/06/2018 10:30:00 סבב 9 יחידים עד 21
24/06/2018 14:00:00 סבב 5 זוגות נוער
24/06/2018 14:10:00 סבב 7 זוגות עד 21
24/06/2018 14:20:00 סבב 8 יחידים נוער
24/06/2018 14:30:00 סבב 10 יחידים עד 21

תחרות בן לאומי (Lausanne)

20/06/2018 17:00:00 סבב 1 יחידים גברים >350
20/06/2018 18:20:00 סבב 1 יחידים גברים >96
20/06/2018 20:30:00 סבב 2 יחידים גברים >350
20/06/2018 21:50:00 סבב 2 יחידים גברים >96
21/06/2018 17:00:00 סבב 1 זוגות גברים >96
21/06/2018 19:40:00 סבב 3 יחידים גברים >350
21/06/2018 21:00:00 סבב 3 יחידים גברים >96
21/06/2018 23:10:00 סבב 2 זוגות גברים >96
22/06/2018 00:30:00 סבב 4 יחידים גברים >350
22/06/2018 01:50:00 סבב 4 יחידים גברים >96
22/06/2018 10:00:00 סבב 3 זוגות גברים >96
22/06/2018 10:40:00 סבב 5 יחידים גברים >350
22/06/2018 11:20:00 סבב 5 יחידים גברים >96
22/06/2018 12:00:00 סבב 4 זוגות גברים >96
22/06/2018 12:20:00 סבב 6 יחידים גברים >350
22/06/2018 12:40:00 סבב 6 יחידים גברים >96
23/06/2018 20:00:00 סבב 5 זוגות גברים >96
23/06/2018 20:10:00 סבב 7 יחידים גברים >350
23/06/2018 20:20:00 סבב 7 יחידים גברים >96
23/06/2018 20:30:00 סבב 6 זוגות גברים >96
23/06/2018 20:40:00 סבב 8 יחידים גברים >350
23/06/2018 20:50:00 סבב 8 יחידים גברים >96
24/06/2018 10:00:00 סבב 7 זוגות גברים >96
24/06/2018 10:10:00 סבב 9 יחידים גברים >350
24/06/2018 10:20:00 סבב 9 יחידים גברים >96
24/06/2018 14:00:00 סבב 8 זוגות גברים >96
24/06/2018 14:10:00 סבב 10 יחידים גברים >350
24/06/2018 14:20:00 סבב 10 יחידים גברים >96
כללי
1 Escobar Para
2 Loki Blade
3 Mitsi Iouliana Niki
4 Dionysos
5 Jingsong Para
דירוג שלם
סניור
1 leopoldd zoe
2 Dez Noir
3 Miletic Mia
4 Kopanski Para
5 Malevic Mira
דירוג שלם
עד 21
1 Wong Liu
2 Montoya Alejandro
3 Tsing Tao
4 Ari Vatanen
5 Shui Feng
דירוג שלם
נוער
1 Leopold Carotte
2 Jine Billy
3 Goerlitz Max
4 Leopold Ricochet
5 Little Dewey
דירוג שלם
Gauzy F. 2 10 - 9 0 Leblon A.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com