כללי
1 BEATS KOSTIA
2 Jingsong Para
3 Escobar Para
4 Pudzianowski Para
5 Maze Ari
דירוג שלם
סניור
1 Kopanski Para
2 Chlopicki Para
3 Chlapowski Para
4 Okulicki Para
5 GEORJINHO Léandro
דירוג שלם
עד 21
1 Zeplinski
2 HEATH Phil
3 Morgan Aste
4 Isson Möl
5 Keass Timmy
דירוג שלם
נוער
1 Keass Craig
2 Bacane Sarr
3 Keass Clyde
4 Schindler Oskar
5 Amaru Tupac
דירוג שלם
Schlag N. 1 7 - 9 1 Petit D.
Ilijev F. 0 8 - 10 2 Pa tan E.
Junior S. 1 3 - 1 1 Chow M.
Nonore r. 1 5 - 8 1 Bouder S.
Jow E. 1 9 - 10 1 Kaniel N.
Applew H. 3 11 - 5 0 Totov J.
Stark J. 0 5 - 11 3 Arti J.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2018 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com