שם משתמש

דירוג

### שחקן נקודות

## שחקן 1 שחקן 2 נקודות
## מדינה נקודות

גברים

עד 21

נוער

סניור

סיגנונות משלימות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 בלוקים אקטיבים = ++ -- -- ++ + + + + + - --
2 בלוקים פסיבים ++ = - - + = + + + + + --
3 הגנה מודרני -- - = ++ -- + + + = + ++ +
4 הגנה רגילה -- - ++ = -- -- -- -- - - ++ +
5 התקפה מהירה ++ + -- -- = ++ = = = = + --
6 התקפה קלסית + = + -- ++ = + + ++ + = +
7 נקודה חזקה: טופספיו בקהנד + + + -- = + = - = = + ++
8 נקודה חזקה: טופספיו פורהנד + + + -- = + - = - ++ + ++
9 נקודה חזקה: קונטרה בקהנד + + = - = ++ = - = = + --
10 נקודה חזקה: קונטרה פורהנד + + + - = + = ++ = = + -
11 סגנון מעורב - + ++ ++ + = + + + + = -
12 ספינים -- -- + + -- + ++ ++ -- - - =
Boite de tuto
© Copyright 2014-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com