תחרויות קטנות

רשימת התחרויות


מיצר קטגוריה/סוג מערכות שחקנים
Galaan
24/11/17 12:00
נוער
מוקדמות
3
Galaan
23/11/17 23:00
גברים
עץ
3
Galaan
22/11/17 18:00
סניור
מוקדמות
3
Galaan
21/11/17 17:00
סניור
עץ
3
Galaan
20/11/17 21:00
סניור
מוקדמות
3
Galaan
20/11/17 15:00
סניור
עץ
4
Galaan
18/11/17 14:00
סניור
עץ
4
Galaan
17/11/17 05:00
סניור
מוקדמות
3
Galaan
15/11/17 17:00
סניור
מוקדמות
3
euzkadi
09/11/17 20:17
סניור
עץ
3
axellukas
24/11/17 14:37
גברים
בית
3 ניגמר
Galaan
24/11/17 06:00
נוער
מוקדמות
3 ניגמר
Galaan
23/11/17 16:00
גברים >200
עץ
3 ניגמר
jipé
23/11/17 14:38
גברים
בית
4 ניגמר
Galaan
23/11/17 09:00
גברים >100
מוקדמות
3 ניגמר
Galaan
23/11/17 04:00
גברים >300
מוקדמות
3 ניגמר
Galaan
22/11/17 23:00
גברים
עץ
4 ניגמר
Galaan
14/11/17 23:00
סניור
עץ
4 ניגמר
כללי
1 Jingsong Para
2 Pudzianowski Para
3 Podzianowski Para
4 BEATS KOSTIA
5 Galili Gal
דירוג שלם
סניור
1 Kopanski Para
2 Poniatowski Para
3 Okulicki Para
4 GEORJINHO Léandro
5 BOISVERT Evan
דירוג שלם
עד 21
1 Keass Randy
2 Totov Jakub
3 Prolactine
4 Leopold Martin
5 Noradrenaline
דירוג שלם
נוער
1 Van Djik Will
2 Tsing Tao
3 Boumi Alfred
4 Koning Kiana
5 Matthys Tim
דירוג שלם
Boite de tuto
© Copyright 2014-2017 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com