מחבט

עץ גומי פורהנד גומי בקהנד

טכני בונוס גופני בונוס
עץ רגיל גומי רגיל גומי רגיל בונוס עץ רגיל גומי רגיל גומי רגיל בונוס
קונטרה פורהנד 0 0 0 0 יציבות 0 0 0 0
קונטרה בקהנד 0 0 0 0 דיוק 0 0 0 0
טופספין פורהנד 0 0 0 0 מהירות 0 0 0 0
טופספין בקהנד 0 0 0 0 רגש 0 0 0 0
הגנה פורהנד 0 0 0 0 זוזות 0 0 0 0
הגנה בקהנד 0 0 0 0 סבולת 0 0 0 0
משחק קצר 0 0 0 0 קישור 0 0 0 0
בלוק פורהנד 0 0 0 0 עוצמה 0 0 0 0
בלוק בקהנד 0 0 0 0
פליפ פורהנד 0 0 0 0
פליפ בקהנד 0 0 0 0
Boite de tuto
© Copyright 2014-2020 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com