כללי
1 Loki Blade
2 Arroyo Rodrigo
3 Mitsi Iouliana Niki
4 WOJTEK
5 ARBUCKLE Rosa
דירוג שלם
סניור
1 Chrzanowski Para
2 Chlapowski Para
3 Kopanski Para
4 Alfaro Eloy
5 Okulicki Para
דירוג שלם
עד 21
1 Jine Billy
2 Leopold Brindille
3 Leopold Carotte
4 Leopold Ricochet
5 canales benito
דירוג שלם
נוער
1 Sucré Fernando
2 Olsen Mathias
3 Nilsen Elias
4 Abdelkhafir
5 SALAH Mo
דירוג שלם
Zolt S. 1 6 - 11 3 Isson M.
Boite de tuto
© Copyright 2014-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com