כללי
1 Mitsi Iouliana Niki
2 Arroyo Rodrigo
3 Dionysos
4 Kaloga Zeina
5 Loki Blade
דירוג שלם
סניור
1 Chrzanowski Para
2 Sokolnicki Para
3 Kopanski Para
4 Chlopicki Para
5 Okulicki Para
דירוג שלם
עד 21
1 Junior Angel
2 Pep Han
3 Keass Solo
4 KALASH Ekoué
5 FUKUSSON Glen
דירוג שלם
נוער
1 Ali Khan Ghulam
2 Ort Killian
3 Appudurai Akshay
4 Alex Sant
5 Atos Jerem
דירוג שלם
Boite de tuto
© Copyright 2014-2019 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com